Det är viktigt att jägaren känner till lagstiftningen om jakt och skjutvapen.

Aktuell lagstiftning hittas enkelt i digital form på Finlex,  en offentlig juridisk dokumentation och gratis internettjänst som ägs av justitieministeriet .

Tjänstens innehåll produceras och upprätthålls av Edita Publishing Oy.

Obs! Beträffande författningarna kontrollera även eventuell referensinformation vid punkten Dokumentversion. Där framgår om det i författningen har kommit sådana förändringar, som inte har uppdaterats i den ursprungliga författningen!