Förordningen innebär ändringar i fredningstiderna för några jaktbara arter. I det stora hela innebär ändringarna förlängda jakttider för jägarna.

Syftet med förkortningen av fredningstiden för ekorre, mård, hermelin, vikare, grågås och kanadagås är att minska och förebygga skadorna som de här djuren orsakar och att lätta på den administrativa bördan med dispenserna.

Syftet med ändringarna i fredningstiderna för älg, vitsvanshjort och rådjur är att effektivera jakten och användningen av de beviljade jaktlicenserna för älg och vitsvanshjort.

Syftet med förkortningen av fredningstiden för rapphönan är att öka jaktmöjligheterna och förbättra verksamhetsbetingelserna för viltbruket.

Syftet med ändringen i fredningstiderna för skogshönsen är att öka jaktmöjligheterna under goda fågelår. Tryggandet av jaktens hållbarhet är fortsättningsvis högprioriterat, vilket innebär att vi under svaga fågelår begränsar jakttiderna för skogshönsen i enlighet med gällande praxis med en förordning utfärdad av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med jaktlagen 38 §.

Ändringarna trädde i kraft 1.6.2018.

jakttiderna