Vanhempi mies opastaa nuoria pyyntilaitteiden käyttöön. En äldre man guidar ungdomar i användningen av fällan.

Ungdomsinstruktörer

Här hittar man information för de som ordnar ungdomsverksamhet.

Läs mer
Poliisi ja metsästyksenvalvoja tarkastavat metsästäjän lupia maastossa.

Offentliga förvaltningsuppgifter

Här hittar du material för de som är verksamma med offentliga förvaltningsuppgifter, relaterat till  skjutprovsexaminatorernas, jaktövervakarnas och jägarexaminatorernas verksamhet.

Läs mer
Logotyp av Finlands viltcentral

Jaktvårdsföreningarnas uppgifter samt gott förvaltningsförfarande

Vad är den juridiska definitionen av en jaktvårdsförening? Vad betyder gott förvaltningsförfarande? Du kan bekanta dig med, sett ur jaktvårdsföreningens synvinkel,  jaktvårdsföreningens uppgifter samt verksamhetens administration, gott förvaltningsförfarande och jaktvårdsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter.

Läs mer
Jaktvårdsföreningen ger utbildning.

Jaktvårdsföreningarnas kommunikation

Här hittar du material relaterat till jaktvårdsföreningarnas kommunikation.

Läs mer

Anordnande av jägarexamensutbildning

Bekanta dig med materialet som är avsett för utbildarna i den förberedande utbildningen för jägarexamen.

Läs mer