Den 1 december 2015 trädde en ändring i skjutvapenlagen (106 § 3 mom.) i kraft, enligt vilken t.ex. ett särskilt farligt skjutvapen eller flera än fem skjutvapen (eller vapendelar som kan monteras till flera än fem skjutvapen) ska förvaras i ett stöldsäkert och låst säkerhetsskåp. Säkerhetsskåp krävs dock inte, om förvaringsutrymmet har godkänts av polisinrättningen på förvaringsorten.

Kravet på säkerhetsskåp gällde genast alla nya tillståndssökande som anges i paragrafen. För dem som när lagen trädde i kraft hade t.ex. fler än fem skjutvapen, stadgades fem års övergångsperiod för skaffande av säkerhetsskåp.

Övergångsperioden löper ut den 30 november 2020, varefter t.ex. alla som förvarar flera än fem skjutvapen ska förvara sina vapen i ett stöldsäkert säkerhetsskåp eller i ett förvaringsutrymme som har godkänts av polisinrättningen på förvaringsorten.