Inhägnad för levandefångst får användas fr.o.m. 7.8.2017 vid vildsvinsjakt. De närmare bestämmelser som gäller för inhägnader finns till för att säkerställa att jakten som sker med inhägnad är etisk.

I motiveringen till paragrafen sägs att den inhägnad för levandefångst som används för vildsvinsjakt ska vara tillräckligt stor, så att vildsvinet inklusive dess avkomma har tillräckligt med plats i inhägnaden. Rekommenderad storlek för inhägnaden är minst 50 kvadratmeter. Formen på inhägnaden bör vara rund eller oval för att vildsvinen inte ska hamna i inhägnadens hörn och därmed klättra upp på varandra. Inhägnaden ska inte ha tak och den rekommenderade höjden på inhägnadens väggar är högst 150 centimeter för att eventuella hjortdjur som hamnar i inhägnaden ska kunna hoppa över inhägnadens väggar. På utsidan av inhägnaden, fast intill dess sidor, ska det finnas en gång som går att stänga för skiljning av vildsvin (skiljningsgång).

Inhägnader som används för vildsvinsjakt ska kontrolleras två gånger per dygn, i praktiken morgon och kväll, så att vildsvinet inte behöver vara i inhägnaden längre än ett dygn.

För paragrafens övriga djurarter (lodjur, europeisk bäver, kanadensisk bäver, bisamråtta, i farm uppfödd fjällräv, räv, mårdhund, hermelin, mink, iller, mård, grävling, utter, vildkanin, ekorre, östersjövikare och gråsäl samt icke fredade däggdjur) ska användningen av fångstredskap ordnas så att det går att konstatera om djuret har gått i fångstredskapet minst en gång per dygn.

Kontrollen av en fälla, en inhägnad eller en fotsnara för levandefångst kan även ordnas med en sådan elektronisk övervakningsapparat med vilken man inom de tidsgränser som angetts i bestämmelserna kan konstatera att djuret gått i fångstredskapet.