Avsikten med de fördjupade utbildningarna är att erbjuda jägaren en möjlighet att specialisera sig inom olika ämnesområden. I utbildningarna behandlas förutom grundläggande frågor även sådant som man inte nödvändigtvis måste kunna när man avlägger jägarexamen.

Välkommen att studera!

Anvarsfull skogshönsfågeljägare

På sidorna har sammanställts utbildningsmaterial om ämnen i anknytning till skogshönsfågeljakt.

Läs mer

Ansvarsfull fågeljägare

På sidorna har sammanställts utbildningsmaterial om åtta ämnen i anknytning till fågeljakt. Den ansvarsfulla fågeljägaren måste känna sjöfågelarterna väl och ha en övergripande insikt i frågor som gäller förvaltningen av stammarna för att kunna jaga på ett hållbart sätt.

Välkommen att fördjupa dig i fågeljaktens mångfacetterade värld!

Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry har deltagit i arbetet bland annat genom att utarbeta text och bild till avsnittet Vapen och skjutning.

Naturresursinstitutet har deltagit i arbetet genom att i samarbete med Finlands viltcentral utarbeta utbildningsmaterial om uppföljning av sjöfågeljakten.

Läs mer

Utbildningsmaterial i anknytning till hjortdjur

Bekanta dig med utbildningsmaterial i anknytning till hjortdjur här. Materialet är indelat enligt arterna.

Finlands Jägarförbund har deltagit i utarbetandet av sidorna genom att överlåta bild- och videomaterial till sidorna som behandlar hanteringen av hjortdjursbyte.

Läs mer

Utbildningsmaterial i anknytning till vildsvin

Här har vi sammanställt utbildningsmaterial i anknytning till vildsvin.

Finlands Jägarförbund har deltagit i utarbetandet av sidorna genom att producera infograf och videor om byteshantering/sjukdomsprovtagning gällande vildsvin.

Läs mer

Fördjupande artkännedom

Här hittar du fördjupade helheter som behandlar artkännedom. På sidorna presenteras bland annat viltarternas kranier samt spår och spillning i terrängen från olika arter.

Läs mer

Jaktsäkerhet

En person som bedriver jakt ska beakta många olika slags säkerhetsfrågor. På så vis garanterar man säkerheten för sig själv och alla andra som rör sig i naturen.

Läs mer

Etiska regler

Här finns du etiska regler.

Läs mer
Älgjägaren tappar ur blodet.

Hantering av bytet

Bekanta dig med hygienisk byteshantering med hjälp av videor.

Läs mer