På de här sidorna hittar du information om olika viltarters biologi, ålders- och könsidentifiering, stamuppföljning, vård av livsmiljöer, hållbar och ansvarsfull jakt.

Välkommen att studera!

En jägare på knä för att ta emot den apporterade fågeln. En dalripa på marken och en fågelflock i luften. Fjällen i bakgrunden.

Anvisningar för ansvarsfull jakt

Bekanta dig med anvisningarna för ansvarsfull jakt.

Läs mer
En tecknad bild av skogshönsfåglar, låg risvegetation och en orre i ett träd. En grandunge i bakgrunden.

Skogshönsfågeljägare

Bekanta dig med sidorna om skogshönsfåglar.

Läs mer
Sjöfåglar på land och i vattnet. En grandunge i bakgrunden.

Sjöfågeljägare

Bekanta dig med sidorna om sjöfåglar.

Läs mer
Från tornet och med stöd av det siktar en jägare med kikargeväret. På bilden en vitsvanshjortbock samt en älgko med kalv. En grandunge i bakgrunden.

Hjortdjursjägare

Bekanta dig med sidorna om hjortdjur.

Läs mer
Vildsvin, träd och en grandunge i bakgrunden.

Vildsvinsjägare

Bekanta dig med sidorna om vildsvin.

Läs mer
Fältharar och fälthönsfåglar i snöig terräng. I bakgrunden en grandunge.

Fältviltsjägare

Bekanta dig med sidorna om fältvilt.

Läs mer
En jägare tittar med kikare på en orre i träd. I mellan står en älg. I bakgrunden en grandunge.

Säkerhet

Bekanta dig med sidorna om säkerhet vid jakt.

Läs mer
En jägare tittar på en orre med kikaren. På bilden en tax, hare, räv och en vitsvanshjort. Grandunge i bakgrunden.

Jakttider

Bekanta dig med aktuella jakttiderna på riista.fi -sidorna.

Läs mer
En kvinna som lagar mat. En fågel och en hare hänger. Älgtrofé, fjädrar och en fiskefluga. Kocken smakar på soppan.

Byteshantering

Bekanta dig med sidorna om byteshantering.

Läs mer
En jägare läser tidningen Jägaren med vilken jaktkortet postas. Älghornslogot och FIN-märket. En bild av mobiltelefon med Oma -riista vyn. En människofigur tittar på mobiltelefonen.

Jaktkort

Information om jaktkort www.riista.fi/sv

Läs mer