Från och med 1.1.2020 försnabbas ersättningen av skador på husdjur eller lösöre orsakade av stora rovdjur. Kommunerna kan alltid betala full ersättning för skador på hundar, husdjur och lösöre och genast efter beslutet om ersättningen är fattad.