I fortsättningen kan ansökan om vapentillstånd lämnas in elektroniskt, vilket avsevärt minskar behovet av personliga besök på en polisinrättning. Vid sidan av det elektroniska förfarandet bevaras möjligheten att söka tillstånd genom att personligen besöka en polisinrättning. Fram till dess att tjänsten träder i kraft ansöks tillstånd som tidigare. Ansökan om vapentillstånd är inte längre bunden till den sökandes hemkommun eller hemort, utan tillståndsansökan kan lämnas till vilken polisinrättning som helst. Den elektroniska tjänsten träder i kraft i december 2018.