I lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 1 § görs ett tillägg om storleken för jaktvårdsavgiften för minderåriga. Om personen vid ingången av jaktåret är under 18 år är jaktvårdsavgiften 20 euro. För person som fyllt 18 år är jaktvårdsavgiftens storlek 39 euro per jaktår.

Med förändringen vill man underlätta för unga personer att bli jägare.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Lagen tillämpas första gången för den jaktvårdsavgift som ska betalas för jaktåret 2019–2020.