I 20 § i jaktförordningen har införts en ändring enligt följande. Det blir tillåtet att inuti en byggnad använda ett luftvapen för att avliva kråka, skata, tamduva, ekorre, mård, hermelin och mink. De här arterna söker sig gärna in i byggnader där de kan avlivas effektivt med ett luftvapen.

Enligt tidigare bestämmelser var det tillåtet att använda ett luftvapen enbart inne i en byggnad och då bara för att avliva annat icke fredat däggdjur eller vildkatt. För de övriga icke fredade arterna fick luftvapen användas enbart med dispens av Finlands viltcentral.

Ändringen trädde i kraft 1.6.2018.