Alla hundar ska registreras i det nya myndighetsregistret och märkas med mikrochipp

Livsmedelsverkets tjänst för hundinnehavare öppnas vid årsskiftet 2022/2023. Avsikten är att alla hundar i Finland, oavsett ras, ska anmälas till myndighetens hundregister.

Innehavare av en hund född före den 1 januari 2023 har hela nästa år tid att anmäla uppgifter om hunden till myndighetsregistret. Hundar födda efter den 1 januari 2023 ska anmälas till registret innan hunden överlåts till en ny innehavare eller senast vid tre månaders ålder.

Utöver registreringen ska hunden märkas med ett chipp, om hunden inte redan har ett sådant.

Registrerings- och identifieringsskyldigheten gäller också hundar som anländer till Finland för att stanna permanent. Dessa ska anmälas till registret inom fyra veckor från ankomsten. Samma skyldighet gäller hundar som tillfälligt vistas i Finland i över tre månader.

Det blir obligatoriskt att mikrochippa och registrera hundar i Finland vid ingången av 2023 som en del av en förordning från jord- och skogsbruksministeriet (JSM). JSM utsåg inom sitt förvaltningsområde Livsmedelsverket till ansvarig myndighet för det nya hundregistret.

Hundens innehavare ska anmäla om ändringar i uppgifter som anmälts till registret inom en månad från det att uppgifterna ändrats. Anmälning behöver inte göras för en ändring som varar mindre än tre månader. Vid byte av hundinnehavare ska både den nya och den tidigare innehavaren göra anmälan inom den utsatta tiden.

När en hund dör, avlivas eller försvinner, ska hundens innehavare göra en anmälan om detta senast inom en månad efter händelsen.

Syftet med den obligatoriska märkningen och registreringen av hundar är att förhindra oegentlig valpuppfödning och olaglig införsel av hundar samt att bidra till att upphittade hundar snabbare kommer hem.

Läs mer:

Hundregister (ruokavirasto.fi)
Vanliga frågor om hundregistret (ruokavirasto.fi)
JSM:s förordning om identifiering och registrering av hundar (68/2022) (finlex.fi)