På den här sidan har vi sammanställt svaren på ofta ställda frågor (OSF) angående Viltinfo.fi-sidans verksamhet och innehåll. Om du inte hittar svar på frågan du har, sänd respons (riista.fi) till oss eller tag kontakt med vår kundtjänst (vardagar 9–15) tel. 029 431 2001, e-post asiakaspalvelu@riista.fi.

Vilken information hittar man på Viltinfo.fi-sidorna?

  • I Viltinfo hittar man en avsevärd mängd information om vilt och jakt, bl.a. identifiering av viltarter, stamskötsel och beskattningsplanering. Även olika jaktformer och skötselåtgärder för viltets biotoper har presenterats. För jaktvårdsföreningarnas aktörer hittar man därtill anvisningar och utbildningsmaterial för utövandet av offentliga förvaltningsuppgifter.

För vem är Viltinfo.fi-sidorna avsedd?

  • För alla medborgare som är intresserade av viltärenden oberoende av nivån på utgångskunskapen, till exempel för skolornas lärare, personer inom viltbranschen och naturligtvis för den vanliga jägaren.

Fungerar Viltinfo.fi -sidorna även med mobila enheter?

  • Sidan fungerar med alla användaranslutningar. Till exempel kan man behändigt titta och lyssna på videor även med telefon. Naturligtvis varierar sidornas sidlayout beroende på vilken anordning man använder. Och en optimering av layouten både på en stationär dators bildskärm och mobiltelefon samtidigt är inte helt enkelt. Du meddelar väl de problem du upptäcker i layouten till vår kundbetjäning, så ska vi ändra vyn för att bli mera användarvänlig.

Hur ofta kommer det nytt material till sidorna?

  • Utvecklingen av sidornas innehåll fortsätter vid Finlands viltcentral som ett kontinuerligt grundarbete. De nyaste och mest aktuella kurserna och videorna blir alltid synliga i nedre kanten av framsidan. Det lönar sig att följa med den.

Krävs det inloggning/identifiering för att använda sidan?

  • I princip krävs det inte inloggning eller identifiering för att använda sidan, men för att köpa webbkursen handbok för jägare och för att läsa den ska det ske via inloggning. Likadant för offentliga förvaltningens lagstadgade repetitionsutbildningar (jaktvårdsföreningens utnämnda aktörer) det kan man göra endast som inloggad. För inloggning använder man alltid Oma riista -koder. Man kan titta på nästan allt material utan att vara inloggad.

Varför rekommenderar Finlands viltcentral utbildning även för erfarna jägare?

  • Jägarens stig, så som också livet för övrigt, är en väg full av konstant lärande – man blir aldrig fullärd eller ”för bra”. Ny information samlas hela tiden, lagstiftning och viltarter ändras. Därför kan även en erfaren jägare lära sig något nytt. Och visst är det också så – åtminstone senare i livet – att man glömmer redan inlärda saker. Genom att repetera sedan långt tillbaka inlärd kunskap, kommer den tillbaka igen utan större ansträngning och blir till ett aktivt kunnande.

Hur kommer jag åt att göra repetitionsutbildningarna för offentliga förvaltningsuppgifter, då upphörandet av den ikraftvarande utnämningen närmar sig?

  • Du kan utföra OFU-repetitionskursen genom att logga in med Oma riista -koden. Inloggningen sker via inloggningsknappen vid övre hörnet på framsidan. Repetitionsutbildningarna kan avläggas av examinatorer för skjutprov och examinatorer för jägarexamen samt jaktövervakare vars utnämning är ikraft vid tidpunkten för inloggningen och det är högst 6 månader kvar innan utnämningen upphör. Om giltighetstiden för personens utnämning har gått ut så öppnas inte repetitionskurserna, hen måste då delta i ett utbildningstillfälle som ordnas av Finlands viltcentral för att få en ny utnämning.

Jag har köpt den elektroniska Handbok för jägaren, men jag hittar den inte efter inloggningen i Riistainfo, var är den?

Jag har glömt mitt lösenord, vad gör jag?

  • Du kan beställa en återställningslänk till din e-post för det glömda lösenordet på adressen  https://oma.riista.fi/#/login (oma.riista.fi) Om du byter lösenord bör du också använda det nya lösenordet i Oma riista -tjänsten.

Listan för ofta ställda frågor uppdateras då och då baserat på den feedback vi får och de frågor vi får.

OSF-listan för Oma riista -tjänsten kan hittas här (riista.fi) 

Bekanta dig också med ofta ställda frågor (riista.fi)