Ett nytt tillägg till 41 § i jaktlagen gör det tillåtet att bevilja dispens för att störa vilt eller icke fredade djur. Enligt den tidigare bestämmelsen har Finlands viltcentral endast kunnat bevilja dispens för att fånga eller döda vilt eller icke fredade djur. I vissa fall är tillstånd att störa eller jaga bort djuren tillräckligt. Hittills är det bara polisen som har haft rätt att jaga bort vilt.

Således har också Finlands viltcentral i fortsättningen rätt att fatta beslut om att jaga bort till exempel vargar från gårdar. Finlands viltcentral får dock inte avvika från jakträtten, vilket innebär att till exempel bortjagningar i tätorter fortsättningsvis i regel är polisens behörighet.

Ändringen trädde i kraft den 1.8.2017.