Välkommen att lära dig om det finska viltet och jakten!

Viltinfo.fi är Finlands viltcentrals webbaserade utbildningssida. Den är avsedd för alla som är intresserade av natur och vilt. Viltinfo.fi innehåller utbildningsmaterial samt information om att börja jaga, vilt, finsk jakt och viltförvaltningens uppgifter.

Jaktskyttets ABC kurser

Se kommande kurser från Finska Jägareförbundets  ABC för jaktskytte sidor.

Lue lisää

Nya och aktuella videon

ringduva

Videor

Säljaktskola

Fångstredskap och fångstmetoder

Jakt på ringduva genom att vakta vid viloträd

Fångstredskap och fångstmetoder

Urtagning av hare

Hantering av hare