Välkommen att lära dig om det finska viltet och jakten!

Viltinfo.fi är Finlands viltcentrals webbaserade utbildningssida. Den är avsedd för alla som är intresserade av natur och vilt. Viltinfo.fi innehåller utbildningsmaterial samt information om att börja jaga, vilt, finsk jakt och viltförvaltningens uppgifter.

Jaktskyttets ABC kurser

Se kommande kurser från Finska Jägareförbundets  ABC för jaktskytte sidor.

Lue lisää

Nya och aktuella videon

Anvisningar för jakt på hare med drivande hund

Fångstredskap och fångstmetoder

Säljaktskola

Fångstredskap och fångstmetoder

Jakt med skällande fågelhund

Fångstredskap och fångstmetoder

Snatterand (fridlyst)

Videor