Välkommen att lära dig om det finska viltet och jakten!

Viltinfo.fi är Finlands viltcentrals webbaserade utbildningssida. Den är avsedd för alla som är intresserade av natur och vilt. Viltinfo.fi innehåller utbildningsmaterial samt information om att börja jaga, vilt, finsk jakt och viltförvaltningens uppgifter.

Elektronisk Jägarens handbok

Retriever plockar upp bytet från vattnet

Ansvarsfull fågeljägare

På sidorna har sammanställts utbildningsmaterial om åtta ämnen i anknytning till fågeljakt. Den ansvarsfulla fågeljägaren måste känna sjöfågelarterna väl och ha en övergripande insikt i frågor som gäller förvaltningen av stammarna för att kunna jaga på ett hållbart sätt.

Välkommen att fördjupa dig i fågeljaktens mångfacetterade värld!

Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry har deltagit i arbetet bland annat genom att utarbeta text och bild till avsnittet Vapen och skjutning.

Naturresursinstitutet har deltagit i arbetet genom att i samarbete med Finlands viltcentral utarbeta utbildningsmaterial om uppföljning av sjöfågeljakten.

Läs mer
Två mårdhundar

Invasiva främmande arter

Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, jaktlagen och förordningar utfärdade med stöd av dessa, har ändrats. Mårdhund, mink, bisam, tvättbjörn och sumpbäver omklassas från viltarter till invasiva främmande arter. Ändringarna träder i kraft 1.6.2019.

Läs mer om vad som ändras och vad som i fortsättningen måste beaktas till exempel vid fångst av mårdhund och mink.

Läs mer
Vargspår i mjuk mark

Spår och spillning av stora rovdjur

Bekanta dig med spår och spillning efter stora rovdjur i terrängen. Sidorna har förverkligats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer