Välkommen att lära dig om det finska viltet och jakten!

Viltinfo.fi är Finlands viltcentrals webbaserade utbildningssida. Den är avsedd för alla som är intresserade av natur och vilt. Viltinfo.fi innehåller utbildningsmaterial samt information om att börja jaga, vilt, finsk jakt och viltförvaltningens uppgifter.

Elektronisk Jägarens handbok

Ansvarsfull skogshönsfågeljägare

På sidorna har sammanställts utbildningsmaterial om ämnen i anknytning till skogshönsfågeljakt.

Läs mer

Kurser

Under den här sidan har samlats färskt undervisningsmaterial gällande minskandet av älgskador: en större helhet i kursform samt en … Fortsätta

Skogsvårdsmetoder för minskning av älgskador

Lektioner 0

UTBILDNING för personer verksamma som jvf:s representant vid terrängundersökningar av viltskador

Lektioner 0
Med hjälp av denna kursmaterial i pdf-form kan du bekanta dig med materialen för förebyggandet av älgskador och deras bruk.

Materialen för förebyggandet av älgskador

Lektioner 0
Logotyp av Finlands viltcentral
Hur definieras en jaktvårdsförening i juridisk mening? Vad betyder god förvaltningssed? Under kursen lär vi oss om jaktvårdsföreningar … Fortsätta

Jaktvårdsföreningarnas uppgifter samt gott förvaltningsförfarande

Lektioner 6
Många jägare tycker om jaktmetoder, där man själv på plats aktivt kan medverka till en lyckad avlossning av … Fortsätta

Jakt utan hund

Lektioner 11
Hur kommunicerar man om älglicensbeslut? Vem skriver meddelandet? Till vad behöver jaktvårdsföreningen Facebook? Du håller i din hand … Fortsätta

Kommunikation för jaktvårdsföreningar

Lektioner 6
De här utbildningsmaterialen behandlar jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter. Materialet kan användas till exempel då man repeterar saker. Offentliga förvaltningsuppgifternas … Fortsätta

Info för jaktvårdsföreningens jaktövervakare (Den här är inte officiel utbildning för offentlig förvaltningsuppgift)

Lektioner 2
De här utbildningsmaterialen behandlar jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter. Materialet kan användas till exempel då man repeterar saker. Offentliga förvaltningsuppgifternas … Fortsätta

Info för examinator för jägarexamen (Den här är inte officiel utbildning för offentlig förvaltningsuppgift)

Lektioner 2