Välkommen att lära dig om det finska viltet och jakten!

Viltinfo.fi är Finlands viltcentrals webbaserade utbildningssida. Den är avsedd för alla som är intresserade av natur och vilt. Viltinfo.fi innehåller utbildningsmaterial samt information om att börja jaga, vilt, finsk jakt och viltförvaltningens uppgifter.

Spår och spillning av stora rovdjur

Bekanta dig med spår och spillning efter stora rovdjur i terrängen. Sidorna har förverkligats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer

Nya och aktuella videon

Anvisningar för jakt på hare med drivande hund

Fångstredskap och fångstmetoder

Säljaktskola

Fångstredskap och fångstmetoder

Jakt med skällande fågelhund

Fångstredskap och fångstmetoder

Knipa

Videor