Välkommen att lära dig om det finska viltet och jakten!

Viltinfo.fi är Finlands viltcentrals webbaserade utbildningssida. Den är avsedd för alla som är intresserade av natur och vilt. Viltinfo.fi innehåller utbildningsmaterial samt information om att börja jaga, vilt, finsk jakt och viltförvaltningens uppgifter.

Elektronisk Jägarens handbok

Utbildningsmaterial i anknytning till hjortdjur

På sidorna har sammanställts utbildningsmaterial om ämnen i anknytning till hjortdjur.

Läs mer