Välkommen att lära dig om det finska viltet och jakten!

Viltinfo.fi är Finlands viltcentrals webbaserade utbildningssida. Den är avsedd för alla som är intresserade av natur och vilt. Viltinfo.fi innehåller utbildningsmaterial samt information om att börja jaga, vilt, finsk jakt och viltförvaltningens uppgifter.

Elektronisk Jägarens handbok

Jägarexamen och skjutprov ordnas igen från och med den 1 juni

Från och med den 1 juni 2020 kan jaktvårdsföreningarna arrangera jägarexamen samt skjutprov. Vid ordnandet av och vid deltagande i evenemang ska man fortsättningsvis iaktta särskilda försiktighets-åtgärder. Bekanta dig omsorgsfullt med anvisningarna, som har getts till de som kommer till evenemangen.

Läs anvisningarna för att komma till ett evenemang eller sök efter evenemang

Invasiva främmande arter

Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter, jaktlagen och förordningar utfärdade med stöd av dessa, har ändrats. Mårdhund, mink, bisam, tvättbjörn och sumpbäver omklassas från viltarter till invasiva främmande arter. Ändringarna träder i kraft 1.6.2019.

Läs mer om vad som ändras och vad som i fortsättningen måste beaktas till exempel vid fångst av mårdhund och mink.

Läs mer

Spår och spillning av stora rovdjur

Bekanta dig med spår och spillning efter stora rovdjur i terrängen. Sidorna har förverkligats i samarbete med Finlands Jägarförbund och Naturresursinstitutet.

Läs mer