Patroner och vapen är inte lättillgängliga tillsammans under förvaring, transport och tillfällig förvaring, om de är i förvaring i enlighet med förvaringsbestämmelserna, under övervakning eller inlåst.

Patroner får finnas i samma bil och i samma förvaringsutrymme, om ovan angivna krav uppfylls. Vid förflyttning med bil under jakt är vapen och patroner under övervakning. Det är inte nödvändigt att avlägsna patronerna från magasinet, om det inte finns patroner i patronkammaren.

Även i övriga fall gäller de gamla bestämmelserna, d.v.s. att vapen transporteras oladdade i skyddsfodral. När man avlägsnar sig från fordonet ska vapen och patroner förvaras inlåsta (så att bilen är låst, det behöver inte finnas ett separat låst utrymme i bilen) och placerade eller övertäckta på ett sådant sätt att de inte kan upptäckas från utsidan av fordonet. Det här möjliggör t.ex. tanknings- och kaffepauser på servicestationer.

Om vapen och patroner lämnas utan övervakning eller inte inlåsta, är de lättillgängliga tillsammans.

Lagändringen trädde i kraft 15.7.2019.