Begränsningen av mankhöjden för drivande hund som används vid jakt på hjortdjur ändrades från nuvarande 28 centimeter till 39 centimeter; vid jakt på hjortdjur får alltså inte användas okopplad drivande hund med större mankhöjd än 39 centimeter. Användningen av större hundar effektiviserar jakten och lockar med nya hundägare i jakten på hjortdjur. Genom ändringen stöds i synnerhet kontrollen av stammen av vitsvanshjort.

Förordningsändringen träder ikraft 1.6.2019.