Endast den som har avlagt björnprov eller älg- och hjortprov vid skjutprovstillfället får fr.o.m. 7.8.2017 fungera som vildsvinsskytt med räfflat kulvapen. Vildsvinsjakt med båge är möjlig, om man har avlagt bågskytteprov. Vildsvin får skjutas utan skjutprov med hagelgevär.