Jaktledarens uppgift är att ansvara för förverkligandet av jaktens säkerhet.

Oranssi takki, radiopuhelin ja metsästystorvi.

Jaktledarens grundkunskaper

Jaktledaren har en viktig roll i en lyckad sällskapsjakt på hjortdjur eller stora rovdjur.

Läs information om älgens biologi, stamvårdssystemet, jaktledarens uppgifter och kunskapskrav samt uppgifter om vakjakten i september.

Bekanta dig med kursen
Björnen går i skogen.

Jaktledning vid jakt på stora rovdjur

Att fungera som jaktledare vid jakt på stora rovdjur är i stort sett jämförbart med jaktledning vid hjortdjursjakt. Skillnaderna gäller närmast anmälandet av de utsedda ledarna.

Läs mer
En fullvuxen vitsvans hjort.

Vitsvanshjortens biologi, bedömning av ålder och selektiv jaktbeskattning

Den som verkar som jaktledare vid jakt på vitsvanshjort ska gärna bekanta sig med utbildningsmaterialet gällande arten.

Läs mer
Älg med stånghorn.

Bedömning av älgarnas ålder och selektiv jaktbeskattning

Bedömning av älgarnas ålder och selektiv jaktbeskattning är viktiga färdigheter för upprätthållandet av en naturlig älgstam.

Läs mer