Jaktledarens grundkunskaper

Jaktledaren har en viktig roll i en lyckad sällskapsjakt på hjortdjur eller stora rovdjur. Här hittar du information om älgens biologi, stamvårdssystemet, jaktledarens uppgifter och kunskapskrav samt uppgifter om vakjakten i september.

Bekanta dig med kursen