I jaktförordningen lades kaja till bland de arter som får dödas inne i en byggnad med luftvapen. Ändringen var nödvändig, eftersom kajor ofta söker sig in i byggnader. Kajans status ändrades år 2018 från fredad fågel till icke fredad fågel.

Förordningen träder i kraft 1.6.2019.