Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller nättjänsten www.viltinfo.fi. Utlåtandet har upprättats den 9.9.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken förutsätts att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga.

Nättjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation.

Tillgänglighetsstatus för Viltinfo

Nättjänsten Viltinfo uppfyller delvis de lagstadgade tillgänglighetskraven för nivån AA (WCAG-kriterier 2.1). I nättjänsten finns för samtliga delar vissa tillgänglighetsbrister, vilka beskrivs mer ingående nedan.

Information om icke-tillgängligt innehåll

Brister som har observerats i appen samt WCAG-tillgänglighetskriterier som inte uppfylls:

 • För en del av det visuella innehållet saknas en textmotsvarighet som förklarar vad en bild eller ett grafiskt element föreställer. (WCAG 1.1.1)
 • För vissa interaktiva komponenter saknas en textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
 • För videor publicerade efter den 23.9.2020 saknas textning eller för ljudupptagningar en beskrivande tolkning. (WCAG 1.2.1, 1.2.2 och 1.2.3)
 • Rubriknivåerna löper inte i hierarkisk ordning på alla sidor. (WCAG 1.3.1)
 • Kontrasten mellan textens färg och bakgrundsfärgen är på vissa ställen inte tillräcklig. (WCAG 1.4.3)
 • Textinnehåll presenteras endast i en bild. (WCAG 1.4.5)
 • En del av innehållet är tillgängligt endast med mus. Huvudnavigationens underpunkter blir synliga och döljs endast med hjälp av musmarkören. (WCAG 1.4.13)
 • Webbplatsens hela innehåll är inte tillgängligt med enbart tangentbord. (WCAG 2.1.1)
 • Funktion för att komma förbi navigationselement saknas. (WCAG 2.4.1)
 • En del länkar har inte ett beskrivande namn. Också uppgifter om filtyp i länkar till filer saknas delvis. (WCAG 2.4.4)
 • Vid användning av tangentbord är markeringen för var fokus ligger inte synlig för alla funktioner. (WCAG 2.4.7)
 • Vissa bilder av svg-format har samma ID-koder. (WCAG 4.1.1)
 • På webbplatsen finns videor och ljudinspelningar som inte är textade.

Innehåll som inte omfattas av tillgänglighetskrav

I nättjänsten finns innehåll som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen. Sådant innehåll är:

 • Kartor, som inte är avsedda för navigation (t.ex. väder- eller terrängkartor).
 • Videor och ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020.
 • Programfiler (t.ex. pdf, doc), som har publicerats före 23.9.2018

Utvecklingsplan

I fråga om långa utbildningsinspelningar hänvisar vi till orimlig belastning. Att förse dem med textning är orimligt tidskrävande och dyrt med beaktande av de resurser Finlands viltcentral har för ändamålet. Att ta bort inspelningarna helt, eller inom 14 dygn efter utbildningen, skulle avsevärt försvaga tillgängligheten för Finlands viltcentrals utbildningar, vilket skulle försämra jägarnas möjlighet till lärande inom områden som intresserar dem.

Brister som observerats på webbplatsen ska om möjligt rättas till senast den 31.12.2021.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan uträtta ditt ärende med tjänsten eller det material du söker inte är tillgängligt, kan du kontakta Finlands viltcentral per e-post på adressen asiakaspalvelu@riista.fi eller per telefon 029 431 2001 (vardagar kl. 9–15).

Ge respons om tillgängligheten

Vi har förbundit oss att utveckla tillgängligheten hos vår nättjänst. Vi bedriver kontinuerlig utveckling för att förbättra tillgängligheten. Respons om brister i anknytning till tillgängligheten kan ges på nätblanketten.

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten på webbplatsen ska du först ge respons till oss, det vill säga den som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det utförligt beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

webbtillganglighet@rvf.fi

telefonnummer växeln: 0295 016 000