Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller nättjänsten www.viltinfo.fi. Utlåtandet har upprättats 16.12.2020.

Finlands viltcentral har själv granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tjänsten auditeras av en utomstående aktör i januari 2021.

Tillgänglighetsstatus för Viltinfo

Nättjänsten Viltinfo uppfyller delvis de lagstadgade tillgänglighetskraven för nivån AA (WCAG-kriterier 2.1). I nättjänsten finns för samtliga delar vissa tillgänglighetsbrister, vilka beskrivs mer ingående nedan.

Information om icke-tillgängligt innehåll

  • För en del av det visuella innehållet saknas en textmotsvarighet som förklarar vad en bild eller ett grafiskt element föreställer. (WCAG 1.1.1)
  • Rubriknivåerna löper inte i hierarkisk ordning på alla sidor. (WCAG 1.3.1)
  • Kontrasten mellan textens färg och bakgrundsfärgen är på vissa ställen inte tillräcklig. (WCAG 1.4.3)
  • En del länkar har inte ett beskrivande namn. (WCAG 2.4.4)
  • Uppgifter om filtyp i länkar till filer saknas delvis. (WCAG 2.4.4)
  • Vid användning av tangentbord är markeringen för var fokus ligger inte synlig för alla funktioner. (WCAG 2.4.7)

Innehåll som inte omfattas av tillgänglighetskrav

I nättjänsten finns innehåll som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen. Sådant innehåll är:

  • Videor och ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020.
  • Programfiler (t.ex. pdf, doc), som har publicerats före 23.9.2020

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om det material du söker inte är tillgängligt kan du kontakta Finlands viltcentral per e-post på adressen asiakaspalvelu@riista.fi eller per telefon 029 431 2001

vardagar 9–15.

 

Ge respons om tillgängligheten

Vi har förbundit oss att utveckla tillgängligheten hos vår nättjänst. Vi bedriver kontinuerlig utveckling för att förbättra tillgängligheten. Respons om brister i anknytning till tillgängligheten kan ges på nätblanketten.

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten på webbplatsen ska du först ge respons till oss, det vill säga den som upprätthåller webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar.

 

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det utförligt beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

 

www.tillgänglighetskrav.fi

 

webbtillganglighet@rvf.fi

telefonnummer växeln: 0295 016 000