Ett par knipar som flyger

Material om artkännedom

Bekanta dig med viltets kännetecken och läten samt deras spår och spillning.

Läs mer

Artspecifikt utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial om olika viltarter, jaktens etiska regler, hantering av bytet osv.

Läs mer

Invasiva främmande arter

Läs mer om främmande invasiva arter och fångstmetoder

Läs mer