Viltskol

Viltskol (riistakoulu.com)  på finska

 

Övnings- och instuderingsmaterial på andra webbadresser

Läs mer

Beställning av Sähköinen Metsästäjän opas och användarrättighet till Handbok för jägare i elektronisk form i undervisningssyfte vid offentliga läroanstalter eller försvarsmaktens enheter som erbjuder beväringstjänst

En offentlig läroanstalt eller försvarsmaktens enhet som erbjuder beväringstjänst kan beställa Sähköinen Metsästäjän opas och användarrättighet till Handbok för jägare i elektronisk form för ett år framåt. I övrigt kan användarrättighet beställas endast personligen med Oma riista-koder via nätbutiken. Till den läroanstalt som i samband med beställningen uppfyller villkoren skickas koderna, med vilka man kan logga in i tjänsten Viltinfo och läsa de elektroniska handböckerna. Den finskspråkiga handboken kan läsas på de finskspråkiga sidorna och den svenskspråkiga på de svenskspråkiga sidorna. Koder kan ges till studerande enligt läroanstaltens övervägande. I fråga om användningen av koder ska man påminna de studerande om att koderna endast får användas för egna studier. Det är förbjudet för studerande att ge ut koderna. Antalet användare är inte begränsat.

Koderna skickas till läroanstalterna med säker e-post. Användarrättighet beviljas enligt beställning till de elektroniska versionerna av både Metsästäjän opas och Handbok för Jägare. Om fakturan inte betalas senast på förfallodagen, avaktiveras koderna.

Ett års obegränsad användarrättighet kostar 400 euro för beställaren (moms 0 %).

Beställningen kan göras med blanketten nedan.

Läsrättighet till elektronisk version av Metsästäjän opas och Handbok för jägare

Med denna blankett kan man beställa Metsästäjän opas och Handbok för jägare i elektronisk form för användning av en offentlig läroanstalt eller försvarsmaktens enhet som erbjuder beväringstjänst eller beväringskommitté.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.