Jaktlagen ändras så att elektroniska siktanordningar och artificiella ljuskällor avsedda för nattskytte får användas vid jakt på vildsvin utan dispens. Syftet med ändringen av lagen är att effektivisera jakten på vildsvin för att förhindra spridning av afrikansk svinpest (ASF).

Om sjukdomen sprids till Finland kommer den att ha betydande ekonomiska konsekvenser för svinhushållningen. Sjukdomen skulle också regionalt begränsa jakten och jaktturismen eller helt förhindra dessa.

Lagen träder i kraft den 10 maj 2024.