På den här webbplatsen hittar du länkar till uppdaterad lagstiftning beträffande jakten samt information om aktuella förändringar. Förändringsuppgifterna läggs till i det skedet, då förordningarna blivit godkända i sin slutgiltiga form. Sådana förordningar som ges årligen beträffande jakttiderna läggs inte till. Aktuella jakttider skall alltid kontrolleras här.

Uppdaterad lagstiftning

Bekanta dig med uppdaterad lagstiftning.

Läs mer

Ändringar i den lagstiftning som gäller jakt

Här hittar du info om de senaste ändringarna i den lagstiftning som gäller jakt.

Läs mer