På den här webbplatsen hittar du länkar till uppdaterad lagstiftning beträffande jakten samt information om aktuella förändringar. Förändringsuppgifterna läggs till i det skedet, då förordningarna blivit godkända i sin slutgiltiga form. Sådana förordningar som ges årligen beträffande jakttiderna läggs inte till. Aktuella jakttider skall alltid kontrolleras här.

Poliisi ja metsästyksenvalvoja tarkastavat metsästäjän lupia maastossa.

Uppdaterad lagstiftning

Bekanta dig med uppdaterad lagstiftning.

Läs mer

Ändringar i den lagstiftning som gäller jakt

Info om de senaste ändringarna i den lagstiftning som gäller jakt.

Läs mer