Syftet med ändringen i förordningen är att minska och förebygga skador orsakade av hjortdjur i allmänhet och älg i synnerhet genom att ge Finlands viltcentral möjligheter att styra jaktlicenserna inom ett licensområde.

I 6 § i jaktförordningen har införts en ändring enligt följande. Till en ansökan om jaktlicens för hjortdjur ska, utöver de utredningar som krävs idag, bifogas en förteckning över de enheter i fastighetsregistret eller delar av enheter där hjortdjursjakten ska äga rum. När ansökaren bifogar förteckningen till varje ansökan om jaktlicens går licensförfarandet smidigare och detta minskar på behovet av ytterligare utredningar. Det enklaste sättet att skapa en fastighetsförteckning och foga den till licensansökningen är att definiera jaktområdet och lämna in ansökningen i tjänsten Oma riista.

I 7 § i jaktförordningen har införts en ändring enligt följande. Finlands viltcentral ges möjlighet att bestämma hur licenserna ska styras inuti ett licensområde. Tillägget är påkallat för att vi ska nå målen i förvaltningsplanen för älgstammen. Behovet kan uppstå i en situation där licenstagaren har områden som ingår i samma licensbeslut, men ligger i olika älghushållningsområden eller avskjutningsområden eller om det förekommer särskilt omfattande älgskador i något område.

OBS! Ändringarna i jaktförordningen 6 § och 7 § träder i kraft den 1.2.2019.