Bestämmelserna om varghybrider kompletteras utöver det tidigare importförbudet. I fortsättningen är även uppfödning, parning, försäljning och innehav av varghybrid förbjudet. Befintliga varghybrider får innehas fram till sin död. Ägaren måste emellertid se till att djuret inte fortplantar sig eller kommer ut i omgivningen. Ägaren till en varghybrid får inte heller överlåta djuret vidare.

Ändringarna träder i kraft 1.6.2019.