Saxar för små rovdjur ska placeras i en skyddskonstruktion, och diametern på skyddskonstruktionens öppning får vara högst 8 centimeter. Någon skyddskonstruktion behöver dock inte användas vid fångst av råttor, möss eller sorkar.

Syftet med ändringen av förordningen är att förhindra att björnar skadar sig på saxarna. I fjol fälldes i Finland tre björnar som hade en sax avsedd för fångst av små rovdjur fast i tassen. Motsvarande fall kan förhindras genom att saxarna skyddas på korrekt sätt.

Saxar för små rovdjur har en central betydelse i fångsten av bland annat den främmande arten mink. Fångst av små rovdjur och därigenom användningen av saxar är viktig för att trygga naturens biologiska mångfald och de inhemska arterna. De som använder saxar ska emellertid se till att saxarna inte orsakar fara för andra djur än de som fångas med dem.

Ändringen träder ikraft den 1 december 2022.