I och med den ändringen i jaktlagen kan en godkänd prestation i ett skjutprov sparas i det register över jägare som upprätthålls av Finlands viltcentral. Detta underlättar statistikföringen över avlagda skjutprov liksom myndigheternas uppföljning och tillsyn över jaktproven.

Finlands viltcentral håller på att inleda ett projekt som syftar till att registrera avlagda skjutprov i jägarregistret via Oma riista -tjänsten. Enligt den preliminära tidtabellen kan registreringen göras från och med år 2019.