Oma riista -tjänsten (elektroniska tjänster)

Oma riista är viltförvaltningens tjänst för elektroniska ärenden. Tjänsten upprätthålls av Finlands viltcentral. Systemet utnyttjas även av andra i den offentliga viltkoncernen jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet (Luke) samt Forststyrelsen.

Tjänstens användare, oftast en jägare, kan i Oma riista upprätthålla en personlig viltlogg eller viltdagbok, lämna bytesmeddelanden, se hur mycket djur som rapporterats fällda i sin egen licens samt naturligtvis se och upprätthålla sina egna uppgifter. Bytesmeddelanden kan snabbt göras till Oma riista ute i terrängen via Mobilapplikationen.

Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare kan dessutom upprätthålla jaktvårdsföreningens händelsekalender och kontaktuppgifter.

Det är gratis att använda Oma riista -tjänsten. För att kunna använda Oma riista behöver du endast en personlig e-postadress, (egna)bankkoder eller ett mobilcertifikat. Identifieringen sker även på samma sätt till vilttriangeltjänsten

 

Anvisningar för inlämnande av hjortdjurslicensansökningar 2020

OBS! Den sökande ska årligen kontrollera ikraftvarande ansökningsanvisningar som gäller för ifrågavarande ansöksökningsperiod på riista.fi -sidorna.

Allmänna anvisningar för licensansökan på hjortdjur finns på Finlands viltcentrals webbsidor https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/

Innan man lämnar in ansökan ska man noggrant läsa igenom de allmänna ansökningsanvisningarna och Oma riista -tekniska anvisningarna.

Om den sökande inte har möjlighet att använda elektronisk licensansökning kan ansökan skickas till viltcentralen per e-post eller som brevpost (se https://riista.fi/sv/jakt/tjanster-for-jagarna/licensforvaltningen/). Från Finlands viltcentrals webbsidor https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/ får man ansökningsblanketter samt övriga till jaktlicens för hjortdjur hörande blanketter som skall skickas till viltcentralen då man ansöker per e-post eller per brevpost. Därtill får man blanketterna även från den lokala jaktvårdsföreningen.

Oma riista -licensansökningsanvisning

 

Elektronisk licensansökan för hjortdjur

Anvisningar för föreningens kontaktperson. Kopiera ansökningsområdet så här (2020-2021)

 

Insamling av älgdata

Samlicensdeltagarna bör anteckna bytesuppgifterna i Oma riista -tjänsten så fort som möjligt, för att licensmottagaren och samlicensdeltagarna kan följa med i realtid hur jakten framskrider.

Oma riista -anvisning till licensmottagaren 2019

Anvisning till kontaktpersonen – uppdatering av område, jaktlicens och jaktledare i gruppen 2019-2020

Jaktledaren eller föreningens/jaktlagets kontaktperson kan skriva in älgbyten och -observationer samt godkänna av föreningens medlemmar föreslagna information i Oma riistatjänsten.

Oma riista -anvisning till jaktledare

Oma riista är i ett intensivt utvecklingsskede och nya egenskaper tas i bruk varje månad.

 

Videor:

  1. Att skapa Oma riista -koden (2:56)
  2. Att ta föreningen i besittning i Oma riista -tjänsten (2:15)
  3. Att lägga till föreningens jaktområden i Oma riista -tjänsten (6:11)
  4. Att bjuda in medlemmar och fastställa kontaktpersoner och jaktledare i Oma riista -tjänsten (3:41)
  5. Att godkänna föreningens inbjudan i Oma riista -tjänsten (2:23)
  6. Antecknande av jaktdagens yttre betingelser i Oma riista -tjänsten (2:50)
  7. Att lämna in älgbytesmeddelandet via Oma riista -tjänsten (2:29)
  8. Samlicensdeltagaren avslutar jakten för sin egen del i Oma riista -tjänsten (3:09)
  9. Att spara vitsvansbyten i Oma riista -tjänsten (4:59)