Ofta ställda frågor, Oma riista (riista.fi)

 

Jägare

Hur man gör en lagstadgad bytesanmälan med Oma riista -terrängapplikationen (PDF)

Anteckna ett älgbyte med Oma riista -terrängapplikationen (PDF)

Anteckna en älgobservation med Oma riista -terrängapplikationen (PDF)

Registrering av observation av vitsvanshjort i Oma riista (PDF)

Registrering av observation av vitsvanshjort med Oma riista -terrängappen (PDF)

Oma riista -anvisning om positionspunkter för föreningens medlem i webbtjänsten och terrängapplikationen (PDF)

 

Jaktledare och föreningens kontaktperson

Oma riista -anvisning till jaktledare (PDF)

Jaktledarens funktioner i Oma riista -terrängapplikationen (PDF)

Oma riista -anvisning för föreningens kontaktperson – fastställandet och upprätthållandet av positionspunkter i Oma riista -tjänsten (PDF)

Anvisning för föreningens kontaktperson – uppdatering av område, jaktlicens och jaktledare i gruppen i Oma riista -tjänsten (PDF)

Anvisning för föreningens kontaktperson – skapandet av jaktområde för hjortdjur i Oma riista -tjänsten (PDF)

Anvisning för föreningens kontaktperson – skapandet av jaktområde för hjortdjur i Oma riista -tjänsten på området enligt 8 § i jaktlagen (PDF)

Jaktledare eller föreningens/sällskapets kontaktperson kan anteckna älgbyte och -observationer samt godkänna anteckningar föreslagits av föreningens medlemmar i Oma riista -tjänsten.

 

Sökande för jaktlicens

Anvisningar för ansökan om jaktlicens för hjortdjur (riista.fi)

Oma riista -anvisning till licensmottagaren (PDF)

Tillståndets huvudanvändare och licensdeltagare – åtgärderna före jakten (PDF)

Det lönar sig att licensdeltagare antecknar älgbytesinformation i Oma riista -tjänsten så snabbt som möjligt, för att licensmottagare och licensdelägare kan i realtid följa hur jakten framskrider. För varje fällt hjortdjur ska anmälan göras till Finlands viltcentral inom sju dygn efter det att ett djur har fällts.

 

Aktivera nya funktioner

Du får nya funktionaliteter i bruk när du uppdaterar Oma riista -terrängapplikationen. Kontrollera inställningar från terrängapplikationen att automatisk synkronisering är påslagen eller logga in till applikationen på nytt för att uppdatera informationen.