Oma riista -tjänsten (elektroniska tjänster)

Oma riista är viltförvaltningens tjänst för elektroniska ärenden. Tjänsten upprätthålls av Finlands viltcentral. Systemet utnyttjas även av andra i den offentliga viltkoncernen jord- och skogsbruksministeriet (mmm.fi/sv), Naturresursinstitutet (luke.fi) samt Forststyrelsen (metsa.fi/sv).

Tjänstens användare, oftast en jägare, kan i Oma riista upprätthålla en personlig viltlogg eller viltdagbok, lämna bytesmeddelanden, se hur mycket djur som rapporterats fällda i sin egen licens samt naturligtvis se och upprätthålla sina egna uppgifter. Bytesmeddelanden kan snabbt göras till Oma riista ute i terrängen via Mobilapplikationen.

Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare kan dessutom upprätthålla jaktvårdsföreningens händelsekalender och kontaktuppgifter.

Det är gratis att använda Oma riista -tjänsten. För att kunna använda Oma riista behöver du endast en personlig e-postadress, (egna)bankkoder eller ett mobilcertifikat. Identifieringen sker även på samma sätt till vilttriangeltjänsten

Insamling av älgdata

Tillståndets huvudanvändare och licensdeltagare – åtgärderna före jakten 2020

Samlicensdeltagarna bör anteckna bytesuppgifterna i Oma riista (oma.riista.fi) -tjänsten så fort som möjligt, för att licensmottagaren och samlicensdeltagarna kan följa med i realtid hur jakten framskrider.

Oma riista -anvisning till licensmottagaren 2020 (PDF)

Anvisning till kontaktpersonen – uppdatering av område, jaktlicens och jaktledare i gruppen 2020-2021 (PDF)

Jaktledaren eller föreningens/jaktlagets kontaktperson kan skriva in älgbyten och -observationer samt godkänna av föreningens medlemmar föreslagna information i Oma riistatjänsten.

Oma riista -anvisning till jaktledare (PDF)

Oma riista är i ett intensivt utvecklingsskede och nya egenskaper tas i bruk varje månad.

 

Anvisningar för inlämnande av hjortdjurslicensansökningar 2020

OBS! Den sökande ska årligen kontrollera ikraftvarande ansökningsanvisningar som gäller för ifrågavarande ansöksökningsperiod på riista.fi -sidorna.

Allmänna anvisningar för licensansökan på hjortdjur finns på Finlands viltcentrals webbsidor https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/ (riista.fi)

Innan man lämnar in ansökan ska man noggrant läsa igenom de allmänna ansökningsanvisningarna och Oma riista -tekniska anvisningarna.

Om den sökande inte har möjlighet att använda elektronisk licensansökning (oma.riista.fi) kan ansökan skickas till viltcentralen per e-post eller som brevpost (se https://riista.fi/sv/jakt/tjanster-for-jagarna/licensforvaltningen/ (riista.fi)). Från Finlands viltcentrals webbsidor https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/blanketter-for-jaktlicens/hjortdjur/ (riista.fi) får man ansökningsblanketter samt övriga till jaktlicens för hjortdjur hörande blanketter som skall skickas till viltcentralen då man ansöker per e-post eller per brevpost. Därtill får man blanketterna även från den lokala jaktvårdsföreningen.

Oma riista -licensansökningsanvisning

 

Elektronisk licensansökan för hjortdjur

Anvisningar för föreningens kontaktperson. Kopiera ansökningsområdet så här (2020-2021) (PDF)

 

Videor:

  1. Att skapa Oma riista -koden (dreambroker.com) (2:56)
  2. Att ta föreningen i besittning i Oma riista -tjänsten (dreambroker.com) (2:15)
  3. Att lägga till föreningens jaktområden i Oma riista -tjänsten (dreambroker.com) (6:11)
  4. Att bjuda in medlemmar och fastställa kontaktpersoner och jaktledare i Oma riista -tjänsten (dreambroker.com) (3:41)
  5. Att godkänna föreningens inbjudan i Oma riista -tjänsten (dreambroker.com) (2:23)
  6. Antecknande av jaktdagens yttre betingelser i Oma riista -tjänsten (dreambroker.com) (2:50)
  7. Att lämna in älgbytesmeddelandet via Oma riista -tjänsten (dreambroker.com) (2:29)
  8. Samlicensdeltagaren avslutar jakten för sin egen del i Oma riista -tjänsten (dreambroker.com) (3:09)
  9. Att spara vitsvansbyten i Oma riista -tjänsten (dreambroker.com) (4:59)