Oma riista -tjänsten (elektroniska tjänster)

 

Oma riista är viltförvaltningens tjänst för elektroniska ärenden. Tjänsten upprätthålls av Finlands viltcentral. Systemet utnyttjas även av andra i den offentliga viltkoncernen jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet (Luke) samt Forststyrelsen.

Tjänstens användare, oftast en jägare, kan i Oma riista upprätthålla en personlig viltlogg eller viltdagbok, lämna bytesmeddelanden, se hur mycket djur som rapporterats fällda i sin egen licens samt naturligtvis se och upprätthålla sina egna uppgifter. Bytesmeddelanden kan snabbt göras till Oma riista ute i terrängen via Mobilapplikationen.

Jaktvårdsföreningens verksamhetsledare kan dessutom upprätthålla jaktvårdsföreningens händelsekalender och kontaktuppgifter.

Det är gratis att använda Oma riista -tjänsten. För att kunna använda Oma riista behöver du endast en personlig e-postadress, (egna)bankkoder eller ett mobilcertifikat. Identifieringen sker även på samma sätt till vilttriangeltjänsten

 

Elektronisk licensansökan för hjortdjur

Anvisningar för föreningens kontaktperson. Kopiera ansökningsområdet så här (2018-2019)

Anvisningar för sökande (2018-2019)

 

Insamling av älgdata

Samlicensdeltagarna bör anteckna bytesuppgifterna i Oma riista -tjänsten så fort som möjligt, för att licensmottagaren och samlicensdeltagarna kan följa med i realtid hur jakten framskrider.

Oma riista -anvisning till licensmottagaren_2018

Oma riista -anvisning till kontaktpersonen

Jaktledaren eller föreningens/jaktlagets kontaktperson kan skriva in älgbyten och -observationer samt godkänna av föreningens medlemmar föreslagna information i Oma riista-tjänsten.

Oma riista -anvisning till jaktledare

Oma riista är i ett intensivt utvecklingsskede och nya egenskaper tas i bruk varje månad.

 

Videor:

  1. Att skapa Oma riista -koden (2:56)
  2. Att ta föreningen i besittning i Oma riista -tjänsten (2:15)
  3. Att lägga till föreningens jaktområden i Oma riista -tjänsten (6:11)
  4. Att bjuda in medlemmar och fastställa kontaktpersoner och jaktledare i Oma riista -tjänsten (3:41)
  5. Att godkänna föreningens inbjudan i Oma riista -tjänsten (2:23)
  6. Antecknande av jaktdagens yttre betingelser i Oma riista -tjänsten (2:50)
  7. Att lämna in älgbytesmeddelandet via Oma riista -tjänsten (2:29)
  8. Samlicensdeltagaren avslutar jakten för sin egen del i Oma riista -tjänsten (3:09)
  9. Att spara vitsvansbyten i Oma riista -tjänsten