Jaktvårdsavgiften höjs från 39 euro till 43 euro. Avgiften för personer under 18 år sänks dock från 20 euro till 10 euro. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2023 men gäller jaktvårdsavgiften för jaktåret 2023–2024.