Jaktvårdsavgiften höjs med sex euro. Med hjälp av höjningen utvecklas jaktvårdsföreningarnas verksamhet och tjänsten Oma riista samt sköts viltets habitat ännu bättre än tidigare. I Finland finns 295 jaktvårdsföreningar, vilkas verksamhet finansieras huvudsakligen med jaktvårdsavgifterna. Jägarna måste årligen till staten betala jaktvårdsavgiften, som berättigar till jaktkort.

Höjningen av jaktvårdsavgiften tillämpas från och med jaktåret 2018-2019.