Med jord- och skogsbruksministeriets förordning 746/2023 ändras jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien (318/2021) 34 § om nationella bestämmelser om kött av frilevande vilt.

Enligt ikraftvarande artikel får en jägare eller en jaktförening leverera från en registrerad livsmedelslokal icke kontrollerat kött av frilevande hjortdjur till lokala detaljhandelsföretag, som levererar köttet och produkterna direkt till konsumenter, mängd motsvarande högst:  10 älgar, 50 rådjur och 30 vitsvanshjortar eller andra hjortdjur per år.

Artikeln ändras så, att en jaktförening får leverera till detaljhandelsföretag mängd kött som motsvarar högst 100 rådjur och högst 150 vitsvanshjortar per år. Bakom ändringen ligger kraftigt växande rådjurs- och vitsvanshjortstammar i vårt land samt jägares och jaktföreningars önskemål.

Denna förordning träder i kraft den 1.5.2023