Lämplighetstestet avskaffas, eftersom det inte har varit till stor nytta, och det har i praktiken inte underlättat tillståndsprövning och beslutsfattande. Endast testresultatet har inte legat som grund till ett beslut, utan polisens nekande beslut har grundat sig på information som kommit fram på annat sätt. Ändringen träder i kraft 1.12.2017.