Vid jakt på vildsvin får i fortsättningen, förutom inhägnader för levandefångst, även användas fälla som fångar bytet levande eller annat motsvarande fångstredskap. Fällor och andra fångstanordningar ska vara sådana att ett fångat djur ryms i dem stående och liggande i naturlig ställning utan att skada sig självt. Fällan ska dessutom kontrolleras två gånger per dygn.

Syftet med ändringarna i jaktförordningen är bland annat att begränsa vildsvinsstammen och samtidigt förhindra spridningen av afrikansk svinpest (ASF).

Förordningsändringen träder i kraft 1.6.2019.