Separata förvärvs- och innehavstillstånd avskaffas och ersätts med vapentillstånd. Vapentillstånd är ett tillstånd som berättigar till innehav av ett skjutvapen, ett effektivt luftvapen eller en vapendel. Ett vapentillstånd kan förenas med rätt att förvärva eller för privat ändamål tillverka eller modifiera ett skjutvapen eller en vapendel. Ändringen träder i kraft 1.12.2017.