Från och med hösten 2017 får man förutom de tidigare arterna även jaga hjortdjur som är mindre än en älg, mufflon och vildsvin med jaktbåge (inte armborst).

En av lagändringens största och mest efterlängtade förnyelser är att bågjakt tillåts på flera arter än för närvarande enligt statsrådets förordning som utfärdats i och med lagändringen. Vid sidan av tidigare tillåtna arter har nu hjortdjur mindre än älg, vildsvin och mufflon tillkommit. En stor grupp jägare och möjligtvis även utländska jaktturister är intresserade av att få jaga dessa arter med båge. Jakten tillåts under förutsättning att den som jagar med jaktbåge måste avlägga skjutprov för att få jaga ovan nämnda arter och rådjur. Med avläggandet av ett separat bågjaktsprov säkerställs att bågjägarna har de färdigheter som krävs för jakt och kunskaper om sina begränsningar.

Innehållet i bågskytteprovet regleras i jord- och skogsbruksministeriets förordning. Jaktvårdsföreningarna ordnar skjutprov redan kommande höst med stöd av närmare anvisningar av Finlands viltcentral. Bågprovet avläggs på en älgfigur med löstagbar mitt med ett träffområde, vars diameter är 23 centimeter. Bågprovet avläggs genom att skytten skjuter tre pilar mot en målfigur i valfri stående, sittande eller knästående ställning på 18 meters skjutavstånd. Bågprovet måste avläggas på 180 sekunder räknat från att det första skottet avlossas. Träffarna tillkännages efter skottserien. Vid samma skjutprov får en skytt ha högst fem försök, dvs. högst fem serier à tre pilar. Pilarna som används ska ha tavelspets.

De allmänna fordringarna för vapen för bågskytte förblir i huvudsak oförändrade. Endast pilbågar som kräver en kraft om minst 180 newton (180 N) för spänning av bågen får användas för att skjuta vilt. Kravet på att pilen ska ha en skärande spets vars diameter är minst 22 millimeter ändrades från att tidigare ha gällt rådjur och bäver till att nu även omfatta jakt på dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon och vildsvin.

I 20 § i jaktförordningen regleras när pilbåge får användas för att skjuta vilt. Vildkanin, skogshare, fälthare, ekorre, europeisk bäver, kanadensisk bäver, bisamråtta, sumpbäver, i farm uppfödd fjällräv, rödräv, mårdhund, tvättbjörn, grävling, hermelin, iller, skogsmård, mink, rådjur, dovhjort, kronhjort, sikahjort, vitsvanshjort, skogsvildren, mufflon och vildsvin samt fåglar som räknas till vilt liksom även icke fredade djur får skjutas med pilbåge.

Skyldigheten att avlägga ett skjutprov som gäller jakt med båge vid rådjursjakt träder i kraft 1.1.2018. Under hösten 2017 går det ännu att jaga rådjur med båge utan att ha avlagt ett skjutprov.