Kajan blev 1.8.2018 en icke fredade art (Jaktlag 5 §). Kajan, liksom även andra icke fredade fåglar, är fredad under häckningstiden. Om fredning under häckningstiden föreskrivs separat i en jaktförordning. För kajans del uppdateras förordningen före nästa häckningsperiod.

Kajan fredades i Finland år 1993 men kajbeståndet har ökat kraftigt på 2000-talet. I början av 2010-talet uppskattades antalet häckande par till cirka 110 000. I takt med att stammen har vuxit har även skadorna ökat. Kajorna orsakar skördeskador, förstör ensilagebalar, häckar i skorstenar och andra fördjupningar på byggnader samt smutsar ner miljön med sin avföring där flockarna samlas. Avföringen från kajorna orsakar hygienproblem och smittorisker.

Lagändringens målet är att med så flexibla metoder som möjligt minska skadorna som orsakas av kajor. Lagändringens effekter koncentreras främst till gles- och landsbygden.Eventuell jakt sker inom ramen för begränsningarna enligt jaktlagen och jaktförordningen.