Välkommen att bekanta dig med de nya utbildningsmaterialen för jägare samt med jägarexamensutbildningen och jägarexamen. På den här sidan hittar du mer att läsa om saker som är viktiga när du börjar med jakt som hobby.

 

Nainen kiikaroi.

Jägarexamen

Här hittar du information om jägarexamen och dess innehåll.

Läs mer
En unga läser Handbok för Jägaren.

Handbok för jägare

Läs mer om de olika alternativen beträffande handboken för jägare.

En offentlig läroanstalt, försvarsmaktens enhet som erbjuder beväringstjänst eller beväringskommitté:

Läs mer

Läs mer
Vanhempi mies opastaa nuoria pyyntilaitteiden käyttöön. En äldre man guidar ungdomar i användningen av fällan.

Utbildning för jägarexamen

Här hittar du information om utbildningen för jägarexamen.

Läs mer
Rådjur på åkern.

Presentations- och övningsuppgifter för jägarexamen

Du kan se hurdana typer av verbala uppgifter jägarexamen innehåller.

Bekanta dig med uppgifterna

Mot jägarexamen spel

Du kan spela spelet genom att klicka på riista.seppo.io

Du behöver koden för att spela: AC5767

Mer instruktioner hittar du genom att klicka Läs mer.

Läs mer (PDF)
Vesilintuparvi lennossa kuvattuna altapäin. Flock av sjöfåglar i flyg.

Material om artkännedom

Här hittar du material om artkännedom.

Läs mer

Finländsk jakt

Bekanta dig med finländsk jatk och olika fångstmetoder.

Läs mer

Övnings- och instuderingsmaterial på andra webbadresser

Här hittar du mer övnings- och instuderingsmaterial för den blivande jägaren.

Läs mer
En jägare läser tidningen Jägaren med vilken jaktkortet postas. Älghornslogot och FIN-märket. En bild av mobiltelefon med Oma -riista vyn. En människofigur tittar på mobiltelefonen.

Jaktkort

Information om jaktkort www.riista.fi/sv

Läs mer
Utbildaren övervakar lärlingens hagelskytte på skjutbanan.

Utbildning av den nya jägaren

Har du fyllt 18-år, avlagt jägarexamen och är en ny utövare av jakt som hobby och betalt viltvårdsavgiften?

Läs mer