Jägaren måste hädanefter styrka sin identitet i jaktövervakningssituationer. Enligt lagen ska jaktkortet eller en kopia av det samt en personlig identitetshandling medföras under jakten och på begäran visas upp för den som enligt jaktlagen 88 § övervakar jakt. Om någon jagar utan att medföra det jaktkort som han eller hon har löst in eller en kopia av det samt en personlig identitetshandling, kan han eller hon dock inom fjorton dagar visa upp handlingen för den som utförde övervakningen eller en person som denne förordnat att utföra övervakningen eller för polisen. Samma krav gäller även intyg över skjutprov och intyg över ömsesidigt erkännande av skjutprov.

Således innebär lagändringen att den tid inom vilken dokumenten ska visas upp i situationer där de inte kunnat visas upp för jaktövervakaren förlängs med en vecka. Dokumenten kan även visas upp för en annan övervakare än den som utförde övervakningen. Om jaktkortet eller intyget över skjutprov har förkommit, kan polisen bevilja anstånd med uppvisandet. Syftet med ändringen är å ena sidan att effektivera övervakningen och å andra sidan att göra praxisen smidigare.

Enligt de nya bestämmelserna kan dokumenten som efterfrågas vid övervakningen även visas upp för en annan jaktövervakare inom 14 dygn.

 

Ändringen trädde i kraft 1.8.2017.