Metsästäjän on tärkeää tuntea metsästystä ja ampuma-aseita koskeva lainsäädäntö.

Ajantasainen lainsäädäntö löytyy kätevästi digitaalisessa muodossa oikeusministeriön omistamasta oikeudellisen aineiston julkisesta ja maksuttomasta internet-palvelusta, Finlexistä. Palvelun sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy.

Huom! Tarkista asetusten osalta Dokumentin versiot -kohdasta myös mahdolliset viitetiedot. Niistä käy ilmi, jos asetukseen on tullut sellaisia muutoksia, joita ei ole päivitetty alkuperäiseen asetukseen! Viitetiedot löytyvät sivun yläreunasta säädösnumeron alta.

Metsästyslaki

Metsästysasetus

Ampuma-aselaki

Ampuma-aseasetus

Riistahallintolaki

Riistavahinkolaki

Laki riistanhoito- ja pyyntilupamaksusta

Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus riistanhoitoyhdistysten valtionavustuksen jakoperusteista

Luonnonsuojelulaki

Luonnonsuojeluasetus

Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta

Valtioneuvoston asetus riistavahingoista

Valtioneuvoston asetus vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta

Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus riistanhoitoyhdistysten toimihenkilöiden koulutusvaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2020–2021