Metsästyslaki muuttuu siten, että yöammuntaa varten tarkoitettuja elektronisia tähtäyslaitteita sekä keinotekoista valonlähdettä saa käyttää villisian metsästyksessä ilman poikkeuslupaa. Lakimuutoksen tavoitteena on tehostaa villisian metsästystä afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi.

Taudin pääsy maahan aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia seuraamuksia sikataloudelle. Tauti myös rajoittaisi alueellisesti metsästystä ja metsästysmatkailua tai estäisi sen kokonaan.

Laki tulee voimaan 10.5.2024.