Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (746/2023) muutetaan elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (318/2021) 34 pykälää luonnonvaraisen riistan lihaa koskevista kansallisista säännöistä.

Voimassa olevan pykälän mukaan metsästäjä tai metsästysseura saa toimittaa rekisteröidystä elintarvikehuoneistosta ilman lihantarkastusta luonnonvaraisten hirvieläinten lihaa paikallisille vähittäisliikkeille, jotka toimittavat lihan ja siitä valmistetut tuotteet suoraan kuluttajalle, seuraavat vuotuiset riistaeläimiä vastaavat enimmäismäärät: 10 hirveä, 50 metsäkaurista ja 30 valkohäntäpeuraa tai muuta hirvieläintä.

Pykälää muutetaan siten, että metsästysseura saa toimittaa vähittäisliikkeille enintään 100 metsäkaurista ja enintään 150 valkohäntäpeuraa vastaavan määrän lihaa vuosittain. Muutoksen taustalla ovat maassamme voimakkaasti kasvaneet valkohäntäpeura- ja metsäkauriskannat sekä metsästäjien ja metsästysseurojen toiveet.

Asetusmuutos tulee voimaan 1.5.2023