Ruokaviraston ylläpitämä asiointipalvelu koiran haltijoille avautuu vuodenvaihteessa 2022/2023. Viranomaisen koirarekisteriin on tarkoitus ilmoittaa kaikki Suomessa olevat koirat, karvoihin katsomatta.

Ennen 1.1.2023 syntyneen koiran haltijalla on vuosi 2023 aikaa ilmoittaa koiransa tiedot viranomaisrekisteriin. 1.1.2023 alkaen syntyvät koirat tulee ilmoittaa rekisteriin ennen koiran luovutusta uudelle haltijalle tai viimeistään kolmen kuukauden iässä.

Rekisteröinnin lisäksi koira tulee merkitä mikrosirulla, ellei koiralla entuudestaan jo sellainen ole.

Rekisteröinti- ja tunnistevelvoite koskee myös Suomeen pysyvästi saapuvia koiria, jotka tulee ilmoittaa rekisteriin neljän viikon kuluessa saapumisesta. Sama velvoite koskee Suomessa väliaikaisesti yli kolme kuukautta oleskelevia koiria.

Koirien mikrosirutus ja rekisteröinti tulevat Suomessa pakolliseksi vuoden 2023 alusta osana maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetusta. Uuden koirarekisterin vastuuvirastoksi MMM nimesi hallinnonalaltaan Ruokaviraston.

Rekisteriin ilmoitettujen tietojen muutoksesta koiran haltijan on kuukauden kuluessa ilmoitettava tiedot rekisteriin. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä alle kolme kuukautta kestävästä tilapäisestä muutoksesta. Koiran haltijan vaihdoksesta on sekä uuden että entisen haltijan tehtävä ilmoitus mainitussa määräajassa.

Kun koira kuolee, lopetetaan tai katoaa, on koiran haltijan ilmoitettava asiasta tieto rekisteriin viimeistään kuukauden kuluessa tapahtumasta.

Koirien pakollisella tunnistusmerkinnällä ja rekisteröinnillä pyritään ehkäisemään pentutehtailua, koirien laitonta maahantuontia ja nopeuttamaan löytökoirien kotiutumista.

Voimaantulo 1.1.2023 alkaen.

Lue lisää:

Koirarekisteri (ruokavirasto.fi)
Usein kysyttyä koirarekisteristä (ruokavirasto.fi)
MMM:n asetus koirien tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä (68/2022) (finlex.fi)

Huom! Koirarekisterin avaaminen viivästyy (Ruokaviraston tiedote: riista.fi)