1.12.2015 astui voimaan ampuma-aselain muutos (106 § 3 mom), jonka mukaisesti esim. erityisen vaarallinen ampuma-ase tai useampi kuin viisi ampuma-asetta (tai aseen osat useampaan kuin viiden ampuma-aseen kokoamiseen), on säilytettävä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa. Turvakaappia ei kuitenkaan edellytetä, jos aseiden säilytyspaikan poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat.

Turvakaappivaatimus koski heti kaikkia, pykälässä mainittuja, uusia luvanhakijoita. Niiden osalta, joilla oli lain voimaan tullessa esim. yli 5 ampuma-asetta, säädettiin viiden vuoden siirtymäaika turvakaapin hankkimiseksi.

Siirtymäaika päättyy 30.11.2020, jonka jälkeen esim. kaikkien yli 5 ampuma-asetta säilyttävien tulee säilyttää aseitaan murtoturvallisessa turvakaapissa tai aseiden säilytyspaikan poliisilaitoksen hyväksymissä säilytystiloissa.