I jaktlagen 21 § har giltighetstiden för skjutprovsintyg ändrats på grund av Coronaläget och undantagsförhållande.

Ett intyg över skjutprov gäller i tre år från det att provet har avlagts. Om skjutprovet har
avlagts den 1 januari 2017 eller därefter men senast den 31 juli 2018, gäller intyget över
skjutprovet dock till och med den 31 juli 2021.

Denna lag träder i kraft den 4 maj 2020 och gäller till och med den 31 juli 2021.