Ampumakoetodistuksen voimassaoloaikaa koskevaa metsästyslain 21 §:ää on muutettu Koronatilanteen ja poikkeusolojen johdosta.

Ampumakoetodistus on normaalisti voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. Jos ampumakoe on suoritettu tammikuun 1 päivänä 2017 tai sen jälkeen, mutta viimeistään heinäkuun 31 päivänä 2018, ampumakoetodistus on kuitenkin voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021.

Lakimuutos tuli voimaan 4 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021.