Metsästyslain muutoksen myötä ampumakokeen hyväksytty suoritus voidaan tallentaa Suomen riistakeskuksen ylläpitämään metsästäjärekisteriin. Tämä helpottaa ampumakoesuoritusten tilastointia sekä seurantaa ja valvontaa viranomaistarkoituksissa.

Suomen riistakeskus on aloittamassa tämän myötä projektia, jonka lopputuotoksena ampumakoesuoritukset tullaan rekisteröimään Oma riista -palvelun kautta metsästäjärekisteriin. Alustavan aikataulun mukaan rekisteröinti voidaan tehdä vuodesta 2019 alkaen.