Riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 1 §:än lisätään maininta alaikäisen henkilön riistanhoitomaksun suuruudesta. Jos henkilö on metsästysvuoden alkaessa alle 18-vuotias, riistanhoitomaksun suuruus on 20 euroa. 18 vuotta täyttäneille riistanhoitomaksun suuruus on 39 euroa metsästysvuodelta.

Muutoksella pyritään helpottamaan nuorten metsästysharrastuksen aloittamista.

Muutos tuli voimaan 1.1.2019. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran metsästysvuodelta 2019–2020 suoritettavaan riistanhoitomaksuun.