Ampuma-aselaki 106 b §: Patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilyttäminen, kuljettaminen ja väliaikainen säilyttäminen tulee järjestää siten, etteivät ne ja ampuma-aseet ole suoraan yhdessä saatavilla eikä vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole.

Patruunoiden ja räjähdysainetta tai sytyttävää ainetta sisältävien erityisen vaarallisten ammusten säilyttämisestä ja kuljettamisesta säädetään lisäksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994).

Patruunat ja aseet eivät ole säilytettäessä, kuljetettaessa ja väliaikaisesti säilytettäessä suoraan yhdessä saatavilla, jos ne ovat: säilytyssääntöjen mukaan säilytyksessä, valvonnan alla, tai lukitussa paikassa.

Patruunat voivat olla samassa autossa ja säilytystilassa, kunhan em. vaatimukset täyttyvät. Jahdin aikana autolla siirryttäessä aseet ja patruunat ovat valvonnan alla. Aseista ei tarvitse ottaa patruunoita pois lippaasta, kunhan patruunapesässä ei ole patruunoita.

Muutoinkin vanhat säännöt pätevät, eli asetta kuljetetaan lataamattomana suojuksessa. Poistuttaessa kulkuneuvon luota aseiden ja patruunoiden tulee olla lukitussa paikassa (auto lukittu, autossa ei tarvitse olla erillistä lukittua tilaa) ja siten sijoitettuna tai peiteltynä, että ne eivät näy ulospäin. Tämä mahdollistaa esim. tankkaus- ja kahvitauot huoltoasemalla.

Jos aseet ja patruunat jätetään valvomatta tai lukitsematta, ne ovat suoraan yhdessä saatavilla.

Lakimuutos tuli voimaan 15.7.2019