Villisian metsästykseen saa jatkossa käyttää elävänä pyytävän aitauksen lisäksi myös elävänä pyytävää loukkua tai muuta vastaavaa pyyntivälinettä. Loukun ja muun pyyntivälineen on oltava sellainen, että eläin mahtuu seisomaan ja makaamaan siinä luonnollisessa asennossa vahingoittamatta itseään. Loukku tulee lisäksi tarkastaa kahdesti vuorokaudessa. Sama vaatimus koskee myös villisian pyynnissä käytettävää aitausta.

Metsästysasetukseen tehdyt muutokset tähtäävät muun muassa villisikakannan rajoittamiseen ja samalla afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseen.

Asetusmuutos tulee voimaan 1.6.2019 alkaen.